Leczenie i prewencja migreny | Cefaly Polska
Dowiedz się więcej o nowoczesnej metodzie terapii i zapobiegania bólom migrenowym z materiału DD TVN (14.11.2016).

Cefaly

Leczenie i prewencja migreny

Cefaly oferuje najlepszy wskaźnik skuteczności do bezpieczeństwa w porównaniu do dostępnych na rynku doustnych leków przeciwmigrenowych. Jest leczeniem z wyboru dla pacjentów cierpiących z powodu częstych ataków migreny. Cefaly pozwala znacząco zmniejszyć ilość zużywanych leków, a także zdecydowanie poprawić jakość życia pacjentów cierpiących z powodu migreny. To rozwiązanie dla większości pacjentów z migreną. Cefaly posiada certyfikat dla urządzeń medycznych CE oraz spełnia standardy ISO dla urządzeń medycznych.

Play

Co to jest Cefaly?

Cefaly to Zewnętrzny Stymulator Nerwu Trójdzielnego (e-TNS). Samoprzylepną elektrodę umieszcza się na czole, a do niej za pomocą magnesów przytwierdza się Cefaly. Poprzez tą elektrodę urządzenie produkuje precyzyjne mikroimpulsy stymulujące gałązie czołowe nerwu trójdzielnego celem leczenia migreny.

Dla kogo jest przeznaczone Cefaly?

Cefaly jest przeznaczone dla pacjentów cierpiących z powodu częstych migren, szczególnie w przypadkach, kiedy należy zmniejszyć zużycie leków.
- Ustawienia Doraźne służą do przerywania ataków migreny.
- Ustawienia Prewencyjne są wskazane w przypadkach migreników mających częste ataki migreny (3 lub więcej na miesiąc) i potrzebują profilaktyki celem zmniejszenia częstotliwości ataków.

Leczenie i prewencja migreny