Najlepsza Skuteczność | Cefaly Polska

Najlepsza Skuteczność

Działania niepożądane Cefaly Leki
WYSTĘPOWANIE 4,3 % 50 %
NASILENIE Średnie Cężkie

Ponad 200 000 Urządzeń Cefaly jest używanych. Dane zbierane od 2008 roku.

Działania niepożądane

Działania niepożądane Cefaly

  • występują u ok. 4,3% pacjentów
  • mają charakter łagodny i są całkowicie odwracalne
  • najczęstsze: nietolerancja na impuls generowany przez Cefaly na czole,
  • najcięższe: alergia skórna na klej elektrody

Najczęstsze działania niepożądane

  • nietolerancja na impuls Cefaly w okolicy czoła: 1,25%
  • uczucie zmęczenia w trakcie sesji lub po jej zakończeniu: 0,65%
  • ból głowy po sesji: 0,52%
  • podrażnienie skóry czoła: 0,22%

Charakterystyka pola elektromagnetycznego

Pole magnetyczne bezpośrednio przy Urządzeniu Cefaly jest niższe niż 0,2uT (i.e. 2mG). Wartość ta jest nieistotna w stosunku do pola wytwarzanego przez maszynkę do golenia (najczęściej pomiędzy 15 i 1500 uT, mierzona w odległości 3 cm) lub przez suszarkę do włosów (najczęściej pomiędzy 6 i 2000 uT).

Dane długoterminowe

Neurostymulacje są stosowane już od więcej niż 20 lat, a urządzenia były implantowane do czaszki i pracowały ciągle przez kilka lat. Problemy związane z implantowanymi urządzeniami związane były z działaniami chirurgicznymi, a nie z technikami neurostymulacyjnymi. Dlatego też metoda ta jest uważana za wyjątkowo bezpieczną. Cefaly to wielki krok naprzód w neurostymulacji, który pozwala zastosować tą technikę w nieinwazyjny i wygodny dla pacjenta sposób.