Jak działa Cefaly? | Cefaly Polska

Jak działa Cefaly?

W patomechanizm większości bólów głowy i migren włączony jest nerw trójdzielny. Jego górne gałęzie wychodzą poprzez górną ścianę oczodołu i znajdują się pod skórą w okolicy czoła.

Samoprzylepna elektroda jest umieszczana na czole, a do niej przyłączamy Cefaly. Poprzez elektrodę Cefaly generuje precyzyjne mikroimpulsy celem stymulowania gałęzi czołowych nerwu trójdzielnego.

Neurostymulacja nerwu trójdzielnego za pomocą Cefaly wywołuje efekt uspokajajacy. Regularne powtarzanie tego efektu pomaga redukkować ilość ataków migreny.

Treatment and prevention of miraine: Cefaly