Jak działa Cefaly? | Cefaly Polska

Jak działa Cefaly?

W patomechanizm większości bólów głowy i migren włączony jest nerw trójdzielny. Jego górne gałęzie wychodzą poprzez górną ścianę oczodołu i znajdują się pod skórą w okolicy czoła.

Neurostymulacja nerwu trójdzielnego za pomocą: CEFALY USTAWIEŃ DORAŹNYCH (wysoka częstotliwość, pojedyncza długa sesja) wywołuje efekt uspokajający na układ nerwowy i uwalnia od bólu głowy. CEFALY USTAWIEŃ PREWENCYJNYCH (niska częstotliwość, codzienne krótkie sesje) przywraca stopniowo normalny metabolizm w korze czołowo-skroniowej migreników; co podnosi prób dla czynników wywołujących migrenę, a w konsekwencji zmniejsza częstość napadów migreny.

Treatment and prevention of miraine: Cefaly