Jak używać Cefaly? | Cefaly Polska

Jak używać Cefaly?

Ponad 95% osób stosujących Cefaly uważa, że jest bardzo łatwe w użyciu.

Wystarczy nacisnąć guzik i sesja zaczyna się automatycznie.
W praktyce, rozpoczęcie sesji Urządzeniem Cefaly składa się z 6-ciu etapów:

1

Oczyszczenie skóry

Delikatnie oczyść skórę czoła używając chusteczek nawilżanych„Preparae” lub wody z mydłem. Ten etap jest kluczowy dla odtłuszczenia skóry i upewnienia się, że elektroda będzie efektywnie przylegać do skóry.

Cleansing the skin

2

Umieszczenie elektrody

Aby dokładnie umieścić elektrodę na czole czynność tę wykonaj przed lustrem. Zwężona część elektrody musi być skierowana na dół w kierunku nosa. Dolna krawędź musi zostać umieszczona ponad górnymi krawędziami brwi.

Placing the electrode

3

Umieszczenie Urządzenia Cefaly

Trzymaj urządzenie i przytknij jego tylną część z dwoma magnesami do środkowej części elektrody. Urządzenie zostanie przyciągnięte do dwóch magnetycznych pól i zostanie automatycznie przytwierdzone do elektrody.

Placing Cefaly

4

Start Model DUAL (2 programu: Doraźny i Prewencyjny)

Naciśnij przycisk aby rozpocząć sesję. Jedno naciśnięcie uruchomi program 1 (leczenie ataku): usłyszysz jeden dźwięk.Proram 1 przeznaczony jest do przerywania bólu migrenowego.

Dwa naciśnięcia, jedno po drugim, uruchomi program 2 (prewencyjny): usłyszysz dwa dźwięki. Program 2 przeznaczony jest do prewencji migreny.

Starting the treatment

5

Ustawianie natężenia impulsu

Natężenie będzie stopniowo rosło w ciągu pierwszych 14 min. sesji. Jeżeli odczucia będą za silne, naciśnij przycisk ponownie celem stabilizacji natężenia impulsu na aktualnym poziomie. Natężenie nie wzrośnie samoistnie do końca sesji. Możesz jednak zwiększyć natężenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku: kiedy przycisk będzie przyciśnięty natężenie będzie rosło i ustabilizuje się z chwilą uwolnienia przycisku.

Starting the treatment

6

Trwanie i zakończenie sesji

Urządzenie automatycznie wyłączy się na koniec sesji (60 min. w przypadku sesji doraźnej i 20 min. w przypadku sesji prewencyjnej). Zdejmij urządzenie pociągając je do przodu, odczepiając od elektrody.

Placing Cefaly