Przedni napięciowy ból głowy | Cefaly Polska

Przedni napięciowy ból głowy

Co to jest przedni napięciowy ból głowy?

Napięciowy lub ciśnieniowy rodzaj bólu, często opisywany jako pasek umieszczony z lewej i prawej przedniej części czaszki. Przedni napięciowy ból głowy nie zwiększa się pod wpływem aktywności fizycznej, nie towarzyszą mu także inne objawy tj.: nudności, wymioty lub zaburzenia wzroku.

Cefaly?

Głównym wskazaniem dla CEFALY jest migrena, jednakże dane pokazują, że urządzenie może być bardzo pomocne dla pacjentów z przednim napięciowym bólem głowy.

Korzyść?

Znacząca poprawa dla więcej niż 50% wszystkich przypadków.