Tylny napięciowy ból głowy | Cefaly Polska

Tylny napięciowy ból głowy

Co to jest tylny napięciowy ból głowy?

Napięciowy lub ciśnieniowy rodzaj bólu, często opisywany jako ciężar umieszczony w tylnej, dolnej części czaszki Tylny napięciowy ból głowy nie zwiększa się pod wpływem aktywności fizycznej, nie towarzyszą mu także inne objawy tj.: nudności, wymioty lub zaburzenia wzroku.

Cefaly?

W tym przypadku CEFALY musi zostać użyte za pomocą elektrody potylicznej.

Korzyść?

Znacząca poprawa dla więcej niż 50% wszystkich przypadków.