Zużyty sprzęt | Cefaly Polska

Zużyty sprzęt

Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu do odpadów komunalnych.

Chroń środowisko, segreguj odpady.

Zużyty sprzęt wyrzucaj tylko w punktach zbiórki ZSEE (Zbiórka Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) - np.: określone miejsca w sklepach sprzedaży multimediów.