Zwykła migrena | Cefaly Polska

Zwykła migrena

Co to jest zwykła migrena?

Ataki nie są poprzedzone żadnymi objawami i mają różny czas trwania (4-72 godzin). Pomiędzy atakami brak żadnych objawów. Ból jest bardzo silny, pulsacyjny, dotyczy jednej połowy głowy, wysiłek zwiększa jego intensywność, a często towarzyszą nudności i wymioty. Cierpiący z powodu zwykłej migreny nie tolerują hałasu i światła.

Cefaly?

CEFALY jest wskazane jeżeli ataki powtarzają się często (kilka razy na miesiąc). Skuteczność CEFALY będzie mięć przede wszystkim charakter prewencyjny, by istotnie zmniejszyć częstość ataków migreny. Może również zmniejszyć ból w czasie ataku.

Korzyść?

2 na 3 pacjentów uzyskuje znaczącą poprawę.